Sie sind hier: Diensten  
 DIENSTEN
Algemeen
Specifiek

DIENSTEN VAN PERSPECTUM
 

Algemeen Uw eventuele vragen of zorgen vormen het uitgangspunt voor en staan centraal bij de "way of work" van Perspectum. In iedere organisatie zijn doorgaans aspecten te vinden die beter, sneller, eenvoudiger, uitdagender, slagvaardiger, flexibeler, met minder kosten of net even anders (vult u zelf maar in .....) kunnen worden georganiseerd. In on- derling overleg worden die aspecten goed in kaart gebracht en eens in een ander perspectief bekeken.

 

Specifiek De werkwijze van Perspectum bij het leveren van specifieke diensten is te typeren als: resultaatgericht, no-nonsens, betrokken en profes- sioneel. Elke dienst van Perspectum wordt geken- merkt door de volgende fasering: inventariseren & adviseren, organiseren & implementeren, borgen & evalueren. Perspectum werkt samen met diverse partners op het gebied van: juridisch advies, finance, coaching, opleiding en training.