Sie sind hier: Het begin ...  

HET BEGIN VAN PERSPECTUM
 

Ontstaan ....... hoe essentieel het eigenlijk is voor een organisatie om voortdurend haar eigen perspec- tief te (her)vinden, te realiseren, vast te houden, te versterken en op gezette tijden te reviewen ......... en ook de Perspectum dienstverlening wordt onder het motto "goed kan best beter" voortdurend verder ontwikkeld .......

 

Oprichter Perspectum is begin 2003 opgericht door Pierre Linssen. Deze Perspectum-Partner van het eerste uur heeft door de jaren heen verschillende management-functies vervuld, eerst met een tech- nische focus, daarna voornamelijk commercieel en later meer richting "all in one"-management .....

 

Oorsprong De term Perspectum is afkomstig uit het Latijn. In de Nederlandse taal komt het van Perspectum afgeleide begrip perspectief voor. Letterlijk vertaald, betekent Perspectum: erdoorheen ziend, duidelijk waarnemend .......