Sie sind hier: Het begin ...  

ONTSTAAN
 

De eerste contouren
De eerste contouren van Perspectum zijn eind jaren '90 ontstaan. Ondergetekende, oprichter en partner van Perspectum had in die tijd ruim vijftien jaar kennis en werkervaring opgedaan in uiteenlopende management-functes als Hoofd Logistiek, Hoofd Technische Dienst, Hoofd Kwaliteitszorg, Hoofd Verkoop, Commercieel Manager
en BU-manager.

De laatste 8 jaren is het accent daarbij steeds meer verschoven van reguliere management-functies naar (tijdelijke) opdrachten in een rol
als projectmanager of interimmanager.

Rode draad: Wat is het perspectief?
De vraag die voortdurend als een rode draad door alle tot nu toe vervulde functies en ondernomen werkzaamheden heen liep, was eigenlijk: Wat is het perspectief ...........
- van deze organisatie?
- van haar markten?
- van haar produkten en diensten?
- van haar medewerkers?
- van haar management?
- van haar processen & systemen?

En geleidelijk aan is bij mij steeds meer het besef doorgedrongen hoe essentieel het eigenlijk is voor een organisatie om voortdurend haar eigen perspectief te (her)vinden, te realiseren, vast te houden, te versterken en op gezette tijden te reviewen.

Uiteindelijk heeft dit proces geleid tot een aantal concrete resultaat-gerichte en no-nonsens diensten die onder het motto "goed kan best beter" onder de Perspectum-vlag verder worden ontwikkeld (zie diensten).
 

Perspectum als organisatie
Na de afgelopen jaren verbonden te zijn geweest aan een tweetal advies-/project organisaties, heb ik eind 2002 besloten om de sprong in het diepe te wagen.

De nodige kennis en ervaring was aanwezig, aan durf en wil ontbrak het (gelukkig) ook niet. En er waren zelfs prospects die interesse hadden om gebruik te maken van de dienstverlening van een project- & interimbureau in wording.

En met enige dank aan de heren Brouwer en Esser (mijn docenten klassieke talen aan de middelbare school) en na raadpleging van het Latijns-Nederlands woordenboek van Prisma
is de naam Perspectum geboren.