Sie sind hier: Het begin ...  

OORSPRONG
 

De term Perspectum is afkomstig uit het Latijn. In de Nederlandse taal komt het van Perspectum afgeleide begrip perspectief voor.

Letterlijk vertaald, betekent Perspectum: erdoorheen ziend, duidelijk waarnemend, bezichtigend, doorkijkend, doorschouwend, doorziend, doorvoelend, doorgrondend, beschouwend en vooruitziend ...........

Vrij vertaald, betekent Perspectum: de essentie eruit halend, de kern doorgrondend, de waarde en kansen bepalend.

En voor de taalpuristen onder ons: Perspectum is het participium (het tegenwoordig deelwoord) van het latijnse werkwoord "Perspicere". (volledigheidshalve: het voltooid deelwoord van datzelfde "Perspicere"
is de term "Perspexi").