Sie sind hier: Missie  

MISSIE VAN PERSPECTUM
 

Perspectum is een eigentijdse, vooruitstrevende en innovatieve dienstverlener op het gebied van projectmanagement, interim- management en consultancy.

Perspectum richt zich met name op de volgende marktsegmenten: infrastructuur, ICT, energie, milieu, zorg, onderwijs, telecom, defensie, beveiliging en bewaking.

Perspectum concentreert zich daarbij vooral op issues die gerelateerd zijn aan:
- missie, visie en strategie
- beleid, bestuur en management
- beheers- en bedrijfsprocessen

Perspectum ziet haar relaties als partners in business en biedt hen vanuit een multi- en interdisciplinaire aanpak:
- tijdelijke en/of structurele ondersteuning
- om gezamenlijk te komen
- vanuit een goede vraaginventarisatie
- via een resultaatgerichte en no-nonsens aanpak
- tot de implementatie en borging
- van duurzame en door de organisatie gedragen oplossingen

Perspectum opereert binnen een of meerdere van de volgende organisatie-domeinen:
- business & finance
- producten & diensten
- medewerkers & organisatie
- processen & systemen

De werkwijze van Perspectum, haar medewerkers en partners is te typeren als: resultaatgericht, no-nonsens, betrokken en professioneel.

Perspectum werkt samen met diverse partners op het gebied van: juridisch advies, finance, coaching, opleiding en training.