Sie sind hier: Partners  

DIRK
 

Dirk de Jong heeft met name juridische dienst- verlening als aandachtsgebied. De belangrijkste assets van deze enthousiaste Perspectum-Partner zijn onderwerpen als: legal audits, ICT- contracten, contractmanagement, (Europese) aanbestedingsproblematiek en telecom- rechtelijke problemen.

Maar ook onderwerpen als privacy, intellectueel eigendomsrecht en mediation zijn vertrouwd.

Dirk de Jong is eigenaar/directeur van: www.ictjuristen.nl
 

Dirk de Jong