De eerste contouren
De eerste contouren van Perspectum zijn eind jaren '90 ontstaan. Ik had in die tijd ruim vijftien jaar kennis en werkervaring opgedaan in uiteenlopende managementfunctes als Hoofd Logistiek, Hoofd Technische Dienst, Hoofd Kwaliteitszorg, Hoofd Verkoop, Commercieel Manager en BU-manager. De laatste 8 jaren is het accent daarbij steeds meer verschoven van reguliere managementfuncties naar (tijdelijke) opdrachten in een rol als projectmanager of interimmanager.

Wat is het perspectief?

De vraag die voortdurend als een rode draad door alle tot nu toe vervulde functies en ondernomen werkzaamheden heen liep, was eigenlijk: Wat is het perspectief?
... van deze organisatie en haar medewerkers als geheel?
... van individuele medewerk(st)ers?
... van de markten waarin we actief zijn
... van de produkten en diensten die aangeboden worden?
... van het lijn- en stafmanagement?
... van de aanwezige processen & systemen?

Perspectief als leidraad
En geleidelijk is bij mij steeds meer het besef doorgedrongen hoe essentieel het eigenlijk is voor mensen en organisaties om voortdurend het perspectief te (her)vinden, te realiseren, te omarmen, te verbeteren sterken en op gezette tijden te reviewen.

Hoe kernachtig te verwoorden?
Toen het begin 2003 tijd was om als zelfstandige op eigen benen te staan, had ik best wel duidelijk voor ogen in welke marktsegmenten en met welke diensten ik actief wilde zijn en ook hoe ik e.e.a. wilde realiseren. Maar als ik desgevraagd aan iemand anders probeerde uit te leggen waar ik mee bezig was, had ik telkens een verhaal van minimaal 5 minuten nodig om dat te verwoorden. En ook al besefte ik dat het in essentie gaat om "Perspectief", toch heb ik in eerste instantie heel wat weken geworsteld om dat kernachtig te verwoorden ...

Perspectum: voor Impact & Perspectief
Pas toen ik medio maart 2003 op een zonnige voorjaarsochtend gebeld werd door iemand van de gemeente Leeuwarden (met dank aan Karel Neelis) om binnen een paar dagen voor hen aan de slag te gaan, en een aanmelding en registratie bij de KvK onvermijdelijk werd, is letterlijk pas last minute, onderweg naar die KvK in Lelystad, de naam "Perspectum" geboren.

De term Perspectum is afkomstig uit het Latijn. In de Nederlandse taal komt het van Perspectum afgeleide begrip perspectief voor.

Letterlijk vertaald, betekent Perspectum: erdoorheen ziend, duidelijk waarnemend, bezichtigend, doorkijkend, doorschouwend, doorziend, doorvoelend, doorgrondend, beschouwend en vooruitziend ...........

Vrij vertaald, betekent Perspectum: de essentie eruit halend, de kern doorgrondend, de waarde en kansen bepalend.

En voor de taalpuristen onder ons: Perspectum is het participium (het tegenwoordig deelwoord) van het Latijnse werkwoord "Perspicere". (volledigheidshalve: het voltooid deelwoord van datzelfde "Perspicere" is de term "Perspexi").