Het is de hoogste tijd ...

Het is de hoogste tijd ... dat mensen, teams en organisaties eens hun verborgen talenten en hun sluimerende krachten gaan ontdekken en deze talenten en krachten ook daadwerkelijk en gericht gaan inzetten.

Het is de hoogste tijd ….. dat we daarbij nou eens niet meteen en uitsluitend focussen op het moeten & mogen van de organisatie. Maar dat we eerst eens het kunnen, durven en willen van zowel individu als team omarmen en centraal stellen.

Het is de hoogste tijd ….. ons gezamenlijk Perspectief te (her)vinden en te realiseren. Laten we met elkaar op pad gaan en bouwen aan iets moois !!!

Dat kan door met elkaar in gesprek te gaan en met elkaar in gesprek te blijven. En dat we onze gezamenlijke bevindingen vervolgens ook meteen omzetten in concrete acties.

Dit boeiende en spannende proces wordt ondersteund door aan Perspectum gelieerde Partners die als door de wol geverfde Gespreksmakers in goede gesprekken de vrije ruimte en de energie van deelnemers weten te triggeren en te mobiliseren.

Ik ervaar het als een bijzonder voorrecht om dat prachtige proces te kunnen faciliteren en om zo’n Gespreksmaker te mogen zijn.

Goede Gesprekken zijn key!
Bij Perspectiefontwikkeling à la Perspectum staat het voeren van "Goede Gesprekken" centraal. Wat tijdens zulke gesprekken daadwerkelijk ter sprake komt, wordt met name bepaald door de gewenste/gekozen focus waarbij, zoals al eerder aangegeven, het moeten & mogen van de organisatie nou eens niet (meteen) voorop staat. Maar dat we eerst eens gericht aandacht besteden aan:
-- de ervaringen van het team en teamleden met en in de organisatie;
-- wat goed gaat, wat beter kan en wat ontbreekt;
-- het kunnen, durven en willen van zowel individu als team.

Medewerk(st)er-en teamgerelateerde focus
Met de focus op wat met name bij de medewerk(st)ers en het team leeft, is er geen agenda vooraf. Aspecten die in eerste instantie ter sprake kunnen komen, zouden bijvoorbeeld onderwerpen kunnen zijn als:
-- Persoonlijke Ontplooiing
-- Persoonlijke uitdagingen
-- Groepsuitdagingen (groepsdynamiek)
-- Bronnen en blokkades
-- Wat ter tafel komt

Via deze weg, die op een natuurlijke manier leidt tot (meer) energie bij en (meer) betrokkenheid en commitment van medewerk(st)ers en team, ontstaat doorgaans ook ruimte om op voortvarende wijze andere "formele" organisatie-gerelateerde uitdagingen aan te pakken, mocht dat nodig zijn.

Organisatie-gerelateerde focus
Een paar voorbeelden van veel voorkomende thema's waar de organisatie - vanwege uiteenlopende redenen - gerichte aandacht aan zou willen besteden:
-- Missie, Visie, Strategie
-- Uitdagingen en Issues
-- Zingeving en Motivatie
-- Kwaliteitszorg
-- Innovatie
-- MVO

Datum vandaag
vr. 19-04-2024