2 oktober 2020 - Blog: Een vrijheidsbuiter pur sang.

Ondernemerschap is er in alle soorten en maten. En eigenlijk geldt dat ook voor de diversiteit bij ondernemers. Gevraagd naar de waarden en drijfveren die een ondernemer in 2020 echt belangrijk vindt, hoor je vaak antwoorden als: zelfstandigheid, onafhankelijkheid, geen baas boven je hoeven te dulden, niet gebonden zijn aan reguliere kantoortijden, flexibele werk- en reistijden, het realiseren van eigen in plaats van andermans/andervrouws dromen en ambities, ruimte voor eigen ideeën en creativiteit, etc.

Na enig doorvragen blijkt er bij vrijwel alle ondernemers sprake te zijn van een gezamenlijke onderliggende waarde die nader beschouwd, het beste met de term “vrijheid” kan worden omschreven. Lees verder ...

21 maart 2020 - Blog: Het kan ook anders ...

Onlangs vroeg Mariël, een recent contact uit mijn netwerk, om eens een concreet voorbeeld te geven van de Perspectum-aanpak. Ze wilde eigenlijk wel eens weten hoe ik het Perspectum-gedachtengoed wist toe te passen tijdens verschillende project- en interim-assignments. Na even over deze vraag nagedacht te hebben, ontstond het idee om haar antwoord te geven door middel van dit blog.

Een aantal jaren geleden heb ik als externe programmamanager een security- assignment van circa 1,5 jaar gedaan bij een energiebedrijf in Nederland. Een keer in de 14 dagen was het verplicht een middag aanschuiven in het 3 uur durende formele projectoverleg waar het HBP (Hoofd Bureau Projecten) volgens een vaste agenda met zijn team van projectleiders, projectmanagers en programma-managers (in totaal 25 personen, waarvan circa de helft eigen medewerkers en circa de helft extern ingehuurd) de actuele status van alle lopende en geplande projecten wilde bespreken. Lees verder ...

18 december 2019 - Blog: Een prima basis voor een goed gesprek ...

Als je sinds jaar en dag actief bent in het domein van project-management, interimmanagement en coaching, ontdek en ervaar je voortdurend het belang van goede gesprekken en de grote waarde van zo zorgvuldig mogelijk communiceren met elkaar. In heel wat opdrachten heb ik mogen ervaren, wat er gebeurt als de communicatie tussen teamleden op de een of andere manier hapert of wanneer er weer eens sprake is van top-down eenrichtingsverkeer in de communicatie tussen een overenthousiaste algemeen directeur en zijn MT-leden. Kleine en grotere misverstanden liggen al snel op de loer en goed samenwerken kan bemoeilijkt worden. In het ergste geval kan dit leiden tot verstoorde verhoudingen zodat er zelfs niet of nauwelijks meer wordt samengewerkt, met alle nadelige gevolgen van dien.

In tegenstelling tot 25 jaar geleden, beschikken we tegenwoordig ook nog eens over heel wat extra online communicatie- middelen. Zowel privé als zakelijk, is het gebruik van e-mail, skype, conf-calls, chat- en whatsapp-groepen en tal van andere sociale media inmiddels meer regel dan uitzondering. Maar in hoeverre dragen deze moderne online tools bij aan het voeren van goede gesprekken en zorgvuldig communiceren? Lees verder ...

19 oktober 2019 - Blog: Geef hem gewoon de ruimte ...

Recent heb ik op een grijsgrauwe herfstmaandag in de buurt van Amersfoort van 15 tot 21 uur een bijzondere bijeenkomst mogen beleven met een aantal aspirant-Gespreksmakers, stuk voor stuk bijzondere mensen en unieke persoonlijkheden. Samen hebben we tijdens boeiende uren de vrije ruimte gezocht om gezamenlijk te verkennen en te verwoorden wat het gedachtengoed van Gespreksmakers nou eigenlijk is. En voor welke vragen, issues en uitdagingen van organisaties een Gespreksmakers-aanpak van wezenlijke betekenis kan zijn. Na afloop, onderweg naar huis, laat ik de thema’s, verhalen en beelden van de afgelopen uren nog eens de revue passeren. Een van de belangrijkste aspecten waar Gespreksmakers zich mee onderscheiden is het (h)erkennen en mobiliseren van de vrije ruimte die mensen nodig hebben om zich gelukkig te voelen en tot ontplooiing te komen in hun werk. Onwillekeurig dwalen mijn gedachten een beetje af. Wat zijn tot nu toe eigenlijk mijn eigen ervaringen met het belang van “vrije ruimte”? Al mijmerend schieten mij zowel recente als minder recente voorbeelden te binnen. Lees verder ...

3 november 2018 - Blog: Kies jij voor de blauwe of voor de rode pil?

Zaterdagavond 3 november, rond 17.30 uur, loop ik van de parkeerplaats richting Landgoed de Horst. Vandaag heeft het AlumnEI-team, waar ik sinds een paar maanden geen deel meer van uitmaak, de jaarlijkse heidag gehad. Hierin wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar, gebrainstormd over de nabije toekomst en een agenda met activiteiten voor het komende jaar 2019 in de verf gezet. Ik ben uitgenodigd om aan het eind van deze zaterdag aan te schuiven om tijdens een gezellig samenzijn en daaropvolgend etentje ook “officieel” mijn periode als lid van het AlumnEI-team (van eind 2009 tot medio 2018) op gepaste wijze af te sluiten. Lees verder ...

23 juni 2018 - Blog: Een mooie inspiratiedag ...

De kalenderzomer is net begonnen en de dagen zijn momenteel echt op zijn langst. Maar eigenlijk heeft deze zomer zich dit jaar al bijna twee maanden onafgebroken van zijn beste kant laten zien met temperaturen die regelmatig boven de 25 graden Celsius liggen. Landgoed de Horst in Driebergen, ligt er ondanks de relatieve droogte van de afgelopen maanden, fantastisch en uitnodigend bij. Een ideale locatie voor een dagje “Coachen in de Natuur”.

In deze zomerse sfeer is vandaag de Inspiratiedag van Europees Instituut de Baak georganiseerd. Deze inspiratiedag is tevens de laatste collegedag van het voorjaars-semester voor de 1e en de 2e jaars studenten van het EI. Met ruim 130 deelnemers is dit zondermeer een goed bezochte Inspiratiedag te noemen. Lees verder ...

Datum vandaag
za. 20-07-2024